Το email εκτός από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποτελεί και το «διαβατήριο» που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικτυακή κοινότητα. Άρα, όλοι οι χρήστες διαθέτουν email. Το email marketing είναι μια πρακτική που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επικοινωνήσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αποστέλλοντας email με τελικό στόχο την πώληση. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο αφού δίνει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα και συμβάλλει στις πωλήσεις με μικρό κόστος.

Εμείς αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για σας μία στοχευμένη καμπάνια email marketing, ξεκινώντας από το χτίσιμο της βάσης πελατών, μέχρι το σχεδιασμό, τη στόχευση, την υλοποίηση, την αποστολή και την εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων που θα βοηθήσουν στη στρατηγική προσαρμογή της επιχείρησής σας.

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υπάρχοντες αλλά και τους δυνητικούς πελάτες και ενισχύουμε την εταιρική σας ταυτότητα εκμεταλλευόμενοι ένα ισχυρό εργαλείο – επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε!